Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorg

kr ( ex. moms )
Stöd

Stöd för att lyssna på barn

Det finns många olika typer av modeller, stöd och verktyg som professionella aktörer kan använda när de ska lyssna på barn för att de ska göra sin röst hörd och bli delaktiga.

  • Stöd och verktyg
    • Kunskapsstöd

Delaktighetsstegen – en modell för delaktighet

För att undersöka delaktighet som ett verktyg kan vi ta hjälp av en modell som kallas delaktighetsstegen. Modellen har fem nivåer av delaktighet som beskriver medverkan i en delaktighetsprocess som kan leda till inflytande.

  1. barn blir lyssnade till,
  2. barn får stöd att uttrycka sina åsikter och synpunkter,
  3. barns åsikter och synpunkter beaktas,
  4. barn involveras i beslutfattande processer,
  5. barn delar inflytande och ansvar över beslutsfattande processer.

Exempel på former för delaktighet är rätten att lägga förslag, medverkan i dialog, möjlighet att lämna synpunkter och att bli konsulterad. Tillgång till information är en grundläggande komponent för delaktighet.


Unga Direkt – ett stöd för att lyssna på barn

Unga Direkt som är ett stöd för att lyssna på barn och unga och göra dem delaktiga. Unga Direkt vänder sig till personer som arbetar med frågor som på olika sätt berör barn och unga. Den bärande tanken med Unga Direkt är att barnen är experter på sin egen situation och berättar sådant som de själva har erfarenhet av. Det är Barnombudsmannen som har utvecklat Unga Direkt utifrån en norsk modell.