Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorg

kr ( ex. moms )
Stöd

Vägledning vid tolkning och tillämpning av FN:s konvention om barnets rättigheter (Ds 2019:23)

Vägledningen ska underlätta för olika aktörer genom att redogöra för hur man metodmässigt kan gå tillväga när man tolkar och tillämpar en internationell konvention som barnkonventionen.

 • Målgrupp
  • Jurister
  • Verksamhetsutvecklare
 • Stöd och verktyg
  • Kunskapsstöd
 • Verksamhetsområde
  • Kommun och region
  • Myndighet
  • Rättsväsende

Det som är i fokus för vägledningen är att redogöra för de folkrättsliga källor och tolkningsregler som används vid tolkning av en internationell konvention eftersom dessa skiljer sig från de rättskällor och tolkningsregler som används vid tolkning av en inhemsk lag.

Vägledningen togs fram av arbetsmarknadsdepartementet på uppdrag av regeringen.

Digital utbildning om vägledningen

Den 8 oktober 2020 anordnade Barnombudsmannen en digital utbildning om vägledningen. Utbildningen går igenom syftet med vägledningen, allmänt om barnkonventionen, tolkning av barnkonventionen samt genomgång av olika modeller vid användning av barnkonventionen i rättstillämpning.

Webbinarium om vägledningen

Den 3 april 2020 anordnade Barnombudsmannen ett webbinarium som översiktligt går igenom vägledningen och hur den kan användas som stöd vid tolkning och tillämpning av barnkonventionen.

Målgrupp

Den primära målgruppen för vägledningen är funktioner inom offentlig verksamhet som ansvarar för kunskaps- och verksamhetsutveckling och rättsliga funktioner som ansvarar för att utforma juridiskt stöd och vägledning för tjänstemän och beslutsfattare.