Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )
Stöd

Vägledning vid tolkning och tillämpning av FN:s konvention om barnets rättigheter (Ds 2019:23)

Regeringen har tagit fram en vägledning för hur man metodmässigt kan gå till väga vid tolkning och tillämpning av barnkonventionen.

Om vägledningen

Regeringen uttalade i prop. 2017/18:186 att det i samband med inkorporeringen av barnkonventionen behövdes en ökad kunskap om konventionen för att säkerställa att barnets rättigheter tas tillvara i rättstillämpningen. Regeringen tog därför fram ett stöd för hur man metodmässigt kan gå till väga vid tolkning och tillämpning av barnkonventionen – Vägledning vid tolkning och tillämpning av FN:s konvention om barnets rättigheter (Ds 2019:23).

Fokus i vägledningen är en redogörelse för folkrättsliga källor och tolkningsregler och hur de ska användas vid tolkning av en internationell konvention eftersom dessa skiljer sig från de rättskällor och tolkningsregler som används vid tolkning av en inhemsk lag.

Syfte

Syftet med vägledningen är att ge kunskap om de folkrättsliga tolkningsmedel och källor som kan vara relevanta vid tolkning av barnkonventionen. Den innehåller även information om övrigt stöd och vägledning från exempelvis FN:s barnrättskommitté.

Vägledningen kan vara ett bra stöd för enskilda myndigheter vid utformande av riktlinjer och handböcker för hur barnkonventionen tolkas och tillämpas inom den egna verksamheten. Vägledningen syftar dock inte till att redogöra för hur avvägningar i ett enskilt fall ska gå till. Det är upp till rättstillämparen att avgöra.

Målgrupp

Den primära målgruppen för vägledningen är framförallt de funktioner inom offentlig verksamhet som ansvarar för kunskaps- och verksamhetsutveckling och de rättsliga funktioner som ansvarar för att utforma juridiskt stöd och vägledning för tjänstemän och beslutsfattare.

Innehåll

Kapitel 1 – Barnkonventionen som folkrättsligt instrument
Kapitel 2 – Folkrättens källor
Kapitel 3 – Folkrättens tolkningsregler
Kapitel 4 – Tolkningsmedel, källor och övrig vägledning vid tolkning av barnkonventionen.
Kapitel 5 – Hur folkrätt och nationell rätt förhåller sig till varandra
Kapitel 6 – Hur man kan gå tillväga när barnkonventionen används i rättstillämpningen

Läs mer om metoderna som beskrivs i vägledningen för hur man kan gå tillväga vid tolkning och tillämpning av barnkonventionen.

Lär dig mer om att tolka och tillämpa barnkonventionen

Barnombudsmannen har tagit fram en digital utbildning och ett webbinarium om vägledningen.

I vår utbildning går vi igenom syftet med Vägledning vid tolkning och tillämpning av FN:s konvention om barnets rättigheter (Ds 2019:23), allmänt om barnkonventionen och hur den tolkas. Vi gör också en genomgång av olika modeller för hur barnkonventionen kan användas i rättstillämpningen.

Utbildningen är 2,5 timmar.

I vårt webbinarium går vi igenom Vägledning vid tolkning och tillämpning av FN:s konvention om barnets rättigheter (Ds 2019:23) mer översiktligt.

Webbinariet är drygt en timme.