Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Debatt

En kommission måste granska romregistret »

Publicerad i Aftonbladet, Debatt Skånepolisens register över romer är en skandal av närmast ofattbara mått. Den myndighet som ska skydda vår demokrati och allas lika värde bryter själv mot de grund...

  Ett barns självmord är alltid ett haveri »

  En chockvåg gick genom Sverige när polisen i Örebro berättade att en trettonårig flicka tros ha tagit sitt liv i samband med trakasserier och kränkande behandling på nätet. Diskussioner om näthat, ...

   Gemensam satsning ska stärka barns rättigheter  »

   Även om Sverige ligger i framkant när det gäller barns rättigheter kan villkoren bli bättre. Regeringen, Sveriges kommuner och landsting och Barnombudsmannen gör nu en gemensam satsning för att stä...

    Fler tvångsåtgärder hjälper inte placerade barn »

    Regeringen presenterar nu i en snabbremiss lagändringar som försvagar rättssäkerheten för barn i samhällsvård genom att tillåta rutinmässiga tvångsåtgärder. Trots att det handlar om långtgående ing...

     Barnombudsmannen oroad över brister för barn i häkte »

     Barn i häkte väcker sällan sympati. Det är i situationer som dessa som respekten för de mänskliga rättigheterna verkligen prövas. Under 2010 häktades 155 barn under 18 år i Sverige. Drygt 80 procent av 15–17-åringarna var belagda med restriktioner. De kan sakna kontakt med anhöriga och omvärlden under isoleringsliknande förhållanden. Förhör hålls utan föräldrar, socialtjänst eller advokat närvarande och restriktioner kan gälla under 2–3 månader. Regeringen måste göra en översyn av skälen till dessa förhållanden och hur skadeverkningarna kan begränsas. Vi behöver också se alternativ till placeringar i häkte. DN Debatt 2011-08-22

      "Lagstifta mot pedofilerna" »

      "När pojkarna gick i andra klass hade de en manlig lärare. När barnen skulle lära sig räkna tog han fram de pojkar som hade svårt att förstå. De fick sitta i lärarens knä och räkna. Samtidigt som pojkarna satt där i hans knä stoppade han handen innanför deras byxor och smekte deras penisar. Lärarens övergrepp syntes inte ut i klassen ."

       Sök alternativ till barnporrlag »

       "Har själv sedan sist varit i Thailand och Filippinerna och haft roligt. Trevliga länder. Ytterligare en video kan pigga upp och jag har även bekanta som är intresserade. Tacksam därför om du sänder en lista när det passar. Men det bör endast vara med mycket unga..."