Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Debatt

Ingen ansvarar för de ensamma flyktingbarnen »

Situationen för ensamkommande flyktingbarn måste snarast förbättras. Bara under den senaste veckan har Barnombudsmannen fått samstämmiga uppgifter om att ingenting händer som förbättrar situationen för de här utsatta barnen och ungdomarna.

  "Psykiska ohälsan ökar kraftigt" »

  Hälsotillståndet hos flickor och pojkar i skolan har försämrats markant de senaste tio åren. Den psykiska ohälsan har försämrats uppger 9 av 10 tillfrågade skolkuratorer, skolpsykologer och skolsköterskor i rapporten Elevhälsa – en enkätundersökning beställd av Barnombudsmannen (BO), Vårdförbundet, Sveriges Psykologförbund och Akademikerförbundet SSR.

   "Brister i Sverige göms undan" »

   Sverige lever inte upp till kraven i barnkonventionen. Den slutsatsen drar barnombudsman Lena Nyberg efter att ha granskat den redovisning till FN:s barnrättskommitté som regeringen i dag beslutar om. De problem svenska barn har tydliggörs inte i rapporten. I vissa fall nämns de inte alls.

    Lena Nyberg: "Barn med funktionshinder diskrimineras" »

    Inget barn får diskrimineras enligt FN: s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen. En grundläggande princip som borde vara en självklarhet i Sverige, ett land som arbetar med att öka kunskapen och efterlevnaden av barnkonventionen. Men många barn och ungdomar med funktionshinder får dagligen kämpa för samma rättigheter som deras kompisar utan funktionshinder har.

     Skolmåltiderna måste bli bättre »

     I Sverige ska 1,3 miljoner elever äta skollunch varje dag. Men alla gör inte det, vilket beror på att de vuxna slarvar med barnens skolmat. Det skriver Annichen Kringstad, projektledare på Skolmatens Vänner och Lena Nyberg, Barnombudsman.

      Bättre matkultur i skolan »

      När jag för två och ett halvt år sedan var mammaledig för att ta hand om familjens yngste son fick jag ofta oväntat besök mitt på dagen. Det var en av äldste sonen och hans kompisar som kom hem på lunchrasten. Var och varannan dag kom de förbi, tittade in, sniffade runt och kollade om jag hade något på gång i matväg.

       Domstolarna brister i kunskaper om barn »

       Det behövs ett bättre barnperspektiv i domstolarna. Utbildning av domare och nämndemän och en rekrytering av yngre nämndemän skulle förbättra barnens rättsliga ställning.

        "Barn är ofta otrygga" »

        Många svenska barn känner sig otrygga i en värld med krig och naturkatastrofer. Främst 8-9-åringar är också rädda för att drabbas av våld, brottslighet och olyckor. Familjen är det absolut viktigaste för barnen och 80 procent är nöjda med vad de lär sig i skolan. Men 30 procent tycker att deras inflytande i skolan är för litet. Sämst betyg får den fysiska skolmiljön, särskilt skolmaten och toaletterna. Det visar en ny undersökning bland 2 000 barn och ungdomar som presenteras av barnombudsmannen Lena Nyberg.

         Flyktingbarnen sviks igen »

         Migrationsminister Jan O Karlsson har sagt att ensamkommande flyktingbarn är det viktigaste ärendet på hans bord. Men efter månader av tystnad avstår nu ministern från att låta ett förslag bli verklighet som skulle göra mottagandet bättre för de ensamma flyktingbarn som kommer till Sverige.