Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Debatt

Flyktingbarn får inte DNA-testas »

En utredning har föreslagit att DNA-analys ska användas för att förhindra att barn smugglas in i Sverige för att utnyttjas sexuellt och ekonomiskt. DNA-analyser är inte ett lämpligt sätt att förhindra att barn utsätts för människohandel, så kallad trafficking.

  Rätten behöver bättre kunskap om övergrepp »

  Vi måste öka kunskapen om barn som har utsatts för sexuella övergrepp. Vi får inte blunda för att dessa brott begås. Det gäller alla oss som möter dessa barn. Vi som är grannar, föräldrar, mor- eller farföräldrar eller personal inom förskola, skola, fritids och sjukvård. Vi behöver alla ha civilkurage att våga se.

   "Barnperspektivet måste vägas in" »

   När jag är ute och träffar beslutsfattare i kommuner, landsting och på statliga myndigheter möter jag ofta frågan om Sverige behöver FN:s konvention om barnets rättigheter. Är inte den bara ett viktigt dokument för länder i Tredje världen?

    "Vartannat barn får för lite sömn" »

    Barn och ungdomar saknar återhämtningspauser i sina liv. De säger själva att de sover för lite, tittar för mycket på tv och sitter för ofta vid datorn. De har ofta mycket att göra och måste skynda sig, ändå hinner de inte med allt. Vila är svårt eftersom de tänker på något hela tiden.

     Urvattnat lagförslag om sexualbrott »

     Alla grova sexuella övergrepp som vuxna begår mot barn under 15 år borde bedömas som våldtäkt mot barn. Det är beklagligt att regeringen inte föreslår detta i sitt preliminära förslag till ny sexualbrottslagstiftning.

      "Gemensam vårdnad för vanligt vid tvister" »

      Barn som blir vittne till våld och övergrepp inom familjen är också brottsoffer. Det är en uppfattning som allt fler i samhället ställer sig bakom. Men de barn och ungdomar som lever i familjer där misshandel förekommer får fortfarande inte alltid den hjälp och det stöd som de behöver. De kan bära mycket inom sig och kan visa att de mår dåligt genom att de är aggressiva i skolan, att de mobbar andra barn eller blir mobbade själva.

       "Europas kanske mest utsatta barn" »

       Krönika av: Lena Nyberg, barnombudsmanUr: Barnombudsmannens nyhetsbrev, nr 3 -04I många länder runt om i Europa pågår det diskussioner om att inrätta barnombudsmän. Under våren har t...

        "Handikappråden försummar barnen" »

        Barn och unga med funktionshinder får inte den hjälp de har rätt till. Det handlar om ren försummelse, trots tidigare påpekanden från bland annat barnombudsmannen. I femton av nitton landsting och i sju av tio kommuner saknar handikappråden till och med enkla instruktioner för rådens uppgifter beträffande barn med funktionshinder. I en ny riksomfattande enkät visar barnombudsmannen Lena Nyberg hur barnen är mer eller mindre bortglömda i flertalet av landets kommuner och landsting. Detta är oroande, nu måste barnen få sina egna handikappråd, skriver hon.