Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Nyheter

Alkoholens hälsoeffekter på födda och ofödda barn »

- I varje skolklass finns i genomsnitt två till tre barn som kommer från hem där den ena föräldern missbrukar eller har missbrukat alkohol. Dubbelt så många, 20 procent av alla barn i Sverige, lever i en familj där någon vuxen dricker så mycket att det äventyrar föräldrarnas hälsa, det vi kallar riskbruk.

  Viktigt med handlingsplan mot avhysningar »

  Under 2008 blev 735 barn i Sverige berörda av avhysningar från boende. Det visar statistik från Kronofogdemyndigheten. Det är 735 för många. Samarbetet mellan socialtjänst, hyresvärdar och kronofogde måste förbättras, anser barnombudsman Fredrik Malmberg.

   Medel till konferens kring barnrättsperspektivet »

   Regeringen har beslutat utbetala 1 330 000 kronor till Barnombudsmannen. Pengarna ska användas till att bistå regeringen i planering och genomförande av en konferens kring barnrättsperspektiv i familjepolitiken under 2009.

    Glädjande besked om skuldsatta barn »

    Det är föräldrarna som bär ansvaret för att betala sina barns vårdavgifter, och som bör göras betalningsskyldiga om så inte sker. Barn ska inte kunna skuldsättas på grund av att deras föräldrar underlåtit att betala för vård under barnens uppväxt.

     Seminarium om FN:s barnrättskommittés arbete och hur det berör Sverige »

     Barn i behov av samhällsstöd får olika hjälp beroende på var i Sverige de bor. Papperslösa barn nekas sjukvård och utbildning. Barn med funktionshinder och asylsökande barn får inte det skydd de har rätt till. Det är några av de områden som FN:s barnrättskommitté kritiserat Sverige för i årets granskning av hur vi lever upp till barnkonventionen.

      Egen växtkraft - om att öka barns och ungas möjligheter att påverka sina liv »

      Barn och unga vill veta. De vill ha information om sådant som rör dem själva, till exempel om den egna funktionsnedsättningen och vilka habiliterande aktiviteter det finns att välja på. Det gäller till exempel när hjälpmedelscentralen, förskolan, barn- och ungdomspsykiatrin eller habiliteringen planerar aktiviteter som ska utveckla och stärka barnets förmågor.

       Tre filmer ur barnets perspektiv »

       Barn har särskilda rättigheter som rör familjelivet och relationerna till dem som ingår i familjen. FN:s konvention om barns rättigheter (barnkonventionen) är tydlig kring dessa rättigheter. Det handlar bland annat om barnets rätt till fritid, vila och trygghet, rätten till sina föräldrar och rätten att få komma till tals. Men ofta är det svårt att se vardagens problem och företeelser som rör livet i en familj ur just barnets perspektiv.

        Växeln

        08-692 29 50

        Telefontid: Måndag och onsdag 13.00-15.00,
        tisdag, torsdag och fredag 10.00-12.00

        Telefontider under julledigheten:
        Växeln är öppen kl 10.00-12.00
        23, 28, 29, 30 december
         och 4, 5, 7, 8 januari
        Övriga dagar är växeln och kontoret stängda.