Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Nyheter

Idé från nytt expertråd med ungdomar blir verklighet »

Från och med i höst ska Länsstyrelserna i Jönköping och Kalmar län i samarbete med Barnombudsmannen se till att barn och ungdomar som är placerade på hem för vård  eller  boende, HVB, ska få bättre information om sina rättigheter och en ny möjlighet att göra sina röster hörda.

  Respekten för barnkonventionen måste öka »

  Barnombudsmannens uppdrag är enligt lag att se till att kommuner, landsting/regioner och statliga myndigheter lever upp till FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen. Barnkonventionen är ett viktigt dokument som i högre grad än i dag behöver få genomslag i barns och ungas vardag. Men i debatten råder det emellanåt en viss osäkerhet kring vilka åtaganden som Sverige har utifrån barnkonventionen.

   Alkoholens hälsoeffekter på födda och ofödda barn »

   - I varje skolklass finns i genomsnitt två till tre barn som kommer från hem där den ena föräldern missbrukar eller har missbrukat alkohol. Dubbelt så många, 20 procent av alla barn i Sverige, lever i en familj där någon vuxen dricker så mycket att det äventyrar föräldrarnas hälsa, det vi kallar riskbruk.

    Viktigt med handlingsplan mot avhysningar »

    Under 2008 blev 735 barn i Sverige berörda av avhysningar från boende. Det visar statistik från Kronofogdemyndigheten. Det är 735 för många. Samarbetet mellan socialtjänst, hyresvärdar och kronofogde måste förbättras, anser barnombudsman Fredrik Malmberg.

     Medel till konferens kring barnrättsperspektivet »

     Regeringen har beslutat utbetala 1 330 000 kronor till Barnombudsmannen. Pengarna ska användas till att bistå regeringen i planering och genomförande av en konferens kring barnrättsperspektiv i familjepolitiken under 2009.

      Växeln

      08-692 29 50

      Telefontid under perioden 21 juni till 20 augusti:
      Måndag till fredag 10 -12

      Kontorets öppettider är måndag till fredag 9 till 12