Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Publikationer

Här hittar du alla våra publikationer. De flesta publikationer går att ladda ner direkt. Vissa kan du även beställa som trycksak. På respektive publikations sida framgår pris ifall de går att beställa.

Alla beställningar av våra publikationer hanteras av förlaget Nordstedts juridik. Om du har frågor om din beställning och vid antal över 15 på en publikation kontakta förlaget på telefon 08-598 191 00 eller kundservice@nj.se.

Omslag till Barnombudsmannens rapport Ensamkommande barn som försvinner (2017)

Ensamkommande barn som försvinner »

2016 fick Barnombudsmannen i uppdrag att träffa ensamkommande barn för att ta reda på orsakerna till att barnen avviker och de omständigheter som är kopplade till deras försvinnande.

Omslag för Barnombudsmannens rapport "Barns röster om jämställdhet"

Barns röster om jämställdhet »

”Det borde inte vara könet som gör vem vi är, det borde vara vilka actions vi gör i livet. Vad vi gör, har gjort i livet som gör oss till den vi är. Inte vem vi är född som. Så sammanfatt...

Omslag till rapporten Nyanlända barns hälsa

Nyanlända barns hälsa »

2015 kom det 70 000 barn till Sverige för att söka asyl. Barnombudsmannens medarbetare har träffat ett antal av dessa barn och fått en bild av hur de har det, hur de tagits emot och hur de mår. Und...

Omslag för Barnombudsmannens rapport Könsskillnader i skolresultat och psykisk ohälsa

Könsskillnader i skolresultat och psykisk ohälsa »

De rättigheter som barn har enligt FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, omfattar alla barn utan åtskillnad eller diskriminering. Trots det visar statistiken på Max18 att det finns skillnader mellan flickors och pojkars levnadsförhållanden. Skolresultat och psykisk ohälsa är två områden där könsskillnaderna är extra tydliga.

Våga fråga

Våga fråga - röster från barn i familjehem »

Barnombudsmannen har mött barn och unga som bor eller har bott i familjehem. De har berättat vad som är viktigt att tänka på och vilka områden som är viktiga att uppmärksamma för att barn och unga ...

Allmänna kommentarer »

FN:s Barnrättskommitténs allmänna kommentarer handlar om hur olika teman och artiklar i barnkonventionen ska tolkas. Kommentarerna är tänkta att vara ett stöd till staterna i sitt arbete med att fö...

Barn och unga kan och vet andra saker än vuxna

Barn och unga kan och vet andra saker än vuxna »

En handledning för dig som vill fortbilda om delaktighet för barn och unga med funktionsnedsättningDen här handledningen innehåller ett koncept och grundmaterial för att genomföra en heldagsfortbil...

Sveriges femte periodiska rapport

Sveriges femte periodiska rapport till barnrättskommittén  »

Vart femte år rapporterar Sverige till FN:s kommitté för barnets rättigheter, barnrättskommittén, om hur vi lever upp till barnkonventionen. I september 2012 lämnades ”Sveriges femte periodiska rapport till FN:s kommitté för barnets rättigheter om barnkonventionens genomförande under 2007–2012”.

Varukorg

Din beställningskorg är tom