Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Publikationer

Här hittar du alla våra publikationer. De flesta publikationer går att ladda ner direkt. Vissa kan du även beställa som trycksak. På respektive publikations sida framgår pris ifall de går att beställa.

Omslag för Barnombudsmannens rapport Könsskillnader i skolresultat och psykisk ohälsa

Könsskillnader i skolresultat och psykisk ohälsa »

De rättigheter som barn har enligt FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, omfattar alla barn utan åtskillnad eller diskriminering. Trots det visar statistiken på Max18 att det finns skillnader mellan flickors och pojkars levnadsförhållanden. Skolresultat och psykisk ohälsa är två områden där könsskillnaderna är extra tydliga.

Våga fråga

Våga fråga - röster från barn i familjehem »

Barnombudsmannen har mött barn och unga som bor eller har bott i familjehem. De har berättat vad som är viktigt att tänka på och vilka områden som är viktiga att uppmärksamma för att barn och unga ...

Allmänna kommentarer »

FN:s Barnrättskommitténs allmänna kommentarer handlar om hur olika teman och artiklar i barnkonventionen ska tolkas. Kommentarerna är tänkta att vara ett stöd till staterna i sitt arbete med att fö...

Barn och unga kan och vet andra saker än vuxna

Barn och unga kan och vet andra saker än vuxna »

En handledning för dig som vill fortbilda om delaktighet för barn och unga med funktionsnedsättningDen här handledningen innehåller ett koncept och grundmaterial för att genomföra en heldagsfortbil...

Sveriges femte periodiska rapport

Sveriges femte periodiska rapport till barnrättskommittén  »

Vart femte år rapporterar Sverige till FN:s kommitté för barnets rättigheter, barnrättskommittén, om hur vi lever upp till barnkonventionen. I september 2012 lämnades ”Sveriges femte periodiska rapport till FN:s kommitté för barnets rättigheter om barnkonventionens genomförande under 2007–2012”.

Tid för rättvisa

Tid för rättvisa »

En enkätstudie av åklagarkamrarnas handläggning av ärenden där barn misstänks vara utsatta för vålds- eller sexualbrott i nära relationer.

Young speakers

Young Speakers »

A Method for Listening to Children (2011)This material is based on the experiences we gained through our work with the Young Speakers method. For us, the meetings with the children provided a numbe...

Varukorg

Din beställningskorg är tom