Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )
24 mars 2017 Avslutade

Barnombudsmannen granskar rättigheter för barn på flykt

Under åren 2016-2017 bedrev Barnombudsmannen ett fördjupat arbete kring barn på flykt. Arbetet omfattade insamling och sammanställning av ensamkommande barns upplevelser av mottagandet, en undersökning av nyanlända barn hälsa samt en granskning av hur Sverige efterlever de rättigheter barn på flykt har enligt barnkonventionen.

Resultat

Arbetet resulterade i tre rapporter om barn på flykt.

 

Relaterat material

"Vi lämnade allting och kom hit": Möte med makten

Några av de barn och unga vi träffat i vårt arbete fick chansen att dela med sig av sina berättelser och råd direkt till justitieminister Morgan Johansson och barnminister Åsa Regnér.

Morgan Johansson möter barn på flykt (YouTube)

Åsa Regnér möter barn på flykt (YouTube)


Barn på flykt : Podcast

I det andra avsnittet förs ett samtal om barn på flykt. Under 2015 kom det 70 000 barn till Sverige för att söka asyl. Vilka rättigheter har dessa barn? Varför får barnen inte sina rättigheter tillgodosedda och vad kan göras för att stärka deras skydd?

Nyanländas hälsa : Podcast

Nya uppgifter från Barnombudsmannen visar att det vanligaste problemet hos nyanlända barn är psykisk ohälsa och att ohälsan riskerar att förvärras under asylprocessen i Sverige. Varför är det så och vem har ansvar för att hjälpa dessa barn? Lyssna på första avsnittet av Barnombudsmannens podcast nedan!

Överläggningar om asylsökande barn och ungas psykiska hälsa

Barnombudsmannen kallade den 15 februari 2017 Migrationsverket, Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg, IVO, till överläggning kring uppgifter om asylsökande barn och unga som uppges planera organiserade självmord.

Läs mer om mötet och vad det resulterade i här.

Mötet resulterade bland annat i framtagandet av två informationsfilmer som vänder sig direkt till barnen och personer i deras närhet.

Till dig som inte mår bra just nu .شما كه در حال حاضر حال روحى خوبى نداريد 

Till dig som känner någon som mår dåligt .شما از اطرافيان فردى هستيد كه حال روحى خوبى ندارد