Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )

Barnets ställning i lagstiftningen

Barnets rättigheter har successivt stärkts i lagstiftning och i den praktiska tillämpningen, men det återstår fortfarande ett stort arbete för att barn ska ses som fullvärdiga rättighetsbärare i lagstiftningen. 

Skrivningar om barnets bästa och barnets rätt att komma till tals har förts in i till exempel utlänningslagen, skollagen, patientlagen och socialtjänstlagen. Men förändringar krävs i fler lagar för att stärka barnets ställning som rättighetsbärare.

Föräldrarätten ses traditionellt som starkare än barnrätten, något som fortfarande också uttrycks i lagstiftningen. Det blir särskilt tydligt när det gäller barn i redan utsatta situationer som till exempel barn inom den sociala barnavården, barn som utsatts eller bevittnat våld i hemmet och barn i vårdnadstvister.  Barnets röst behöver väga tyngre i ärenden som rör barn.

Fördjupande material

Nyheter

Remissvar och skrivelser

Publikationer