Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Debatt

2005 – ett spännande år »

Nu står julen inför dörren efter en lång och intensiv höst. December är som vanligt en månad full av aktivitet. Allt för att hinna avsluta det som skall göras under året och samtidigt förbereda inför julen.

  Krönika för Growingpeople »

  I år fyller FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, 15 år. Sverige är ett av de länder som har kommit långt i fråga om barns rättigheter. Var femte invånare i Sverige är ett barn under 18 år och Barnombudsmannen är deras myndighet.

   "Fyra av tio våldsdömda får gemensam vårdnad om barn" »

   Gemensam vårdnad om barn har blivit en för stark huvudregel efter vårdnadsreformen 1998. Det visar en undersökning som Barnombudsmannen har gjort. I 43 procent av de tvistemål som undersökts dömde tingsrätten till gemensam vårdnad, trots att den ena föräldern hade fällts för våldsbrott inom familjen. Domstolar och socialtjänst har skyldighet att göra en bedömning av risken för barn att fara illa hos en förälder som dömts för våld. Men det har gjorts i mindre än vart tredje fall.

    Grova övertramp i medierna ökar drabbade barns lidande »

    Mediernas rapportering om de svenska barn som drabbats hårt av katastrofen i Sydostasien måste ske med större varsamhet än vi sett de senaste dagarna. Löpsedlar och förstasidor med utsatta barn som i chock och sorg berättar om sina smärtsamma upplevelser riskerar att öka både deras, deras familjers och andra barns lidande. Den typen av journalistik vittnar om dåligt omdöme. Det krävs en ytterst genomtänkt etisk behandling av barn i medierna. Övertramp är oförsvarliga, skriver barnombudsmannen Lena Nyberg.

     Kungsbacka har lyckats »

     Det har gått drygt femton år sedan FN: s generalförsamling antog konventionen om barnets rättigheter, barnkonventionen. Sveriges riksdag antog 1999 en nationell strategi som innebär att kommuner, landsting, regioner och statliga myndigheter ska arbeta med att öka sitt barnperspektiv i alla beslut som rör barn och ungdomar upp till 18 år. Onsdagen den 23 februari äger en konferens om barnkonventionen rum i Halmstad, arrangerad av Länsstyrelsen i Halland. Barnombudsmannen är inbjuden för att bland annat lyfta fram arbetet med barnkonsekvensanalyser.

      "Full fart framåt 2005" »

      Krönika av: Lena Nyberg, barnombudsmanUr: Barnombudsmannens nyhetsbrev, nr 1 -05Året har gjort en rivstart. Redan den 11 januari samlades några av Sveriges barnrättsförespråkare i Genève ...

       Full fart för barnkonventionen! »

       Det har gått drygt 15 år sedan FN: s generalförsamling antog konventionen om barnets rättigheter, barnkonventionen. För sex år sedan antog riksdagen en nationell strategi för hur Sverige ska kunna leva upp till barns rättigheter enligt barnkonventionen.  Regering och riksdag har sagt att kommuner, landsting, regioner och statliga myndigheter ska öka barnperspektivet i alla beslut som rör barn och ungdomar upp till 18 år.

        Lyssna på ditt barn »

        Barn och ungas syn på alkohol, narkotika och tobak är huvudtemat i Barnombudsmannens årsrapport till regeringen. Skälet till detta är att många ungdomar har tagit upp frågan med oss i olika sammanhang.

         "Vi vuxna måste hänga med" »

         Krönika av: Lena Nyberg, barnombudsmanUr: Barnombudsmannens nyhetsbrev, april 2005Så har det äntligen blivit vår igen! Det innebär sol, värme, vårblommor och att Barnombudsmannen har överlämna...

          Ungdomar har rätt att påverka sin vardag »

          Av Sveriges 291 kommuner har 173 fattat beslut om att omsätta FN:s konvention om barnets rättigheter – barnkonventionen– i praktiken. Det finns olika metoder för att genomföra konventionens intentioner. Nästan alla kommuner säger att barn och unga har möjlighet till inflytande i den kommunala verksamheten och den vanligaste formen för att påverka verkar vara elev- och ungdomsråd. Ändå är det många barn och ungdomar som säger till oss att de inte känner till att de kan påverka sin vardag, eller hur de ska gå tillväga.