Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Nyheter

Barnstaty

Många fördelar med att göra patienterna delaktiga i vården »

En öppen dialog ger tryggare patienter och personal. Kontakter med kollegor inspirerar till nya lösningar. Det finns bara fördelar med att öka delaktigheten i den psykiatriska heldygnsvården. Det menar Emil Ros som är coach i SKL:s projekt Uppdrag Psykisk Hälsa.

  Barn som leker

  Nya uppdrag ska ge barn bättre koll på sina rättigheter »

  Regeringen ger Barnombudsmannen två nya uppdrag. Det ena handlar om att höja barns och ungas kunskap om sina rättigheter enligt barnkonventionen. Det andra om att lyssna på flickors och pojkars egna erfarenheter av ojämställdhet.

   Vad har barn och unga för möjlighet att klaga? »

   Regeringen har för avsikt att göra barnkonventionen till lag i Sverige. Men för att barnkonventionen ska bli verklighet i barns vardag måste de ha möjlighet att föra fram klagomål och få upprättels...

    Fler barn vräks men färre blir skuldsatta »

    Drygt 190 000 barn i Sverige lever i en familj där inkomsterna inte räcker till för att betala boende och de mest nödvändiga levnadsomkostnaderna. De lever i ekonomisk utsatthet. Barnombudsmannen m...

     Växeln

     08-692 29 50

     Telefontid: Måndag och onsdag 13.00-15.00,
     tisdag, torsdag och fredag 10.00-12.00