Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Nyheter

Vad har barn och unga för möjlighet att klaga? »

Regeringen har för avsikt att göra barnkonventionen till lag i Sverige. Men för att barnkonventionen ska bli verklighet i barns vardag måste de ha möjlighet att föra fram klagomål och få upprättels...

  Fler barn vräks men färre blir skuldsatta »

  Drygt 190 000 barn i Sverige lever i en familj där inkomsterna inte räcker till för att betala boende och de mest nödvändiga levnadsomkostnaderna. De lever i ekonomisk utsatthet. Barnombudsmannen m...

   Barnrättstorget 2015 samlade 1 600 besökare »

   Almedalsveckan fortsätter att växa. Årets upplaga hade fler programpunkter, fler arrangörer och fler besökare. Detta återspeglades även på Barnrättstorget. – Vi samlade 1 600 besökare, vilket var b...

    Ensam flicka i korridor

    Snart börjar skola - och mobbning »

    Sommarlovet är över. För många barn betyder det att dagligen utsättas för kränkningar och trakasserier med ständig oro och ångest som följd.

     Debatt: Att rekrytera ungdomar till väpnade grupper som IS måste bli ett krigsbrott »

     Barnombudsmannen är kritisk till att den nya lagen som ska skydda barn mot krigsförbrytelser endast omfattar barn som ännu inte fyllt 15 år.  Vi menar att den skulle utgå från åldersgränsen som gäller enligt barnkonventionen. Då skulle den som rekryterar och använder ett barn under 18 år, i en väpnad konflikt kunna dömas för krigsförbrytelse. 

      Ordet Barnrättstorget i olika färger

      Almedalen: Barnrättsperspektivet i nya utvecklingsmålen »

      I september ska världen komma överens om nya mål för hållbar global utveckling. De nya utvecklingsmålen ska ta vid där de gamla, så kallade milleniemålen, slutar 2015. Processen för att ta fram de nya utvecklingsmålen har varit den mest omfattande i FN:s historia. 

       Växeln

       08-692 29 50

       Telefontid: Måndag och onsdag 13.00-15.00,
       tisdag, torsdag och fredag 10.00-12.00