Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Nyheter

Med ett barnrättsperspektiv på juridiken »

Christopher Carlson är en av Barnombudsmannens tre jurister. Han rekryterades till myndigheten för att projektleda förra höstens stora regeringskonferens ”Barnets rätt i familjen”.Idag har han...

  Lyssna till barn och unga – budskap på seminarium »

  Förbättrad rättssäkerhet genom bland annat ett slopande av tvångsåtgärden avskiljning och utbildning för placerade på samma premisser som alla andra barn. Det är huvudpunkterna i den rapport som Ba...

   Glädjande besked från landstinget i Uppsala »

   Landstinget i Uppsala län meddelar att man avskriver samtliga skulder för obetalda hälso- och sjukvårdskostnader samt tandvårdskostnader som uppstått när patienten var minderårig. Detta efter en up...

    Växeln

    08-692 29 50

    Telefontid: Måndag och onsdag 13.00-15.00,
    tisdag, torsdag och fredag 10.00-12.00