Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Nyheter

Startar expertråd om boende på ungdomshem »

Barnombudsmannen startar ett expertråd med ungdomar som har särskilda erfarenheter av att vara placerade utanför sitt eget hem, på hem för vård eller boende eller ett särskilt ungdomshem. Barnombudsmannen vill ha ungdomarnas expertkunskap om hur det är att leva där. Expertrådets uppgift är framförallt att ge Barnombudsmannen råd om vad vi kan göra för att samhället ska bli bättre på att hjälpa barn och unga som lever i utsatta situationer.

  Barnombudsmannen bjuder in länsstyrelserna till överläggning »

  Barnombudsmannen bjuder in länsstyrelserna i Kalmar och Jönköpings län till överläggning om tillsyn över hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga.  Vi vill tillsammans med länsstyrelserna se hur barnens skydd och rättssäkerhet vid sådana hem ska kunna stärkas. Vi vill också  diskutera barns och ungas möjlighet att påtala missförhållanden när de är placerade.

   Skärp skollagen och stärk skolhälsovården! »

   I samband med den ekonomiska krisen på 1990-talet försämrades den förebyggande hälsovården i skolorna. Det finns återigen oroande signaler om att kommuner skär ned på resurserna inom skolhälsovården.

    Förbjud isolering av barn och unga »

    – All isolering av barn och unga på särskilda ungdomshem bör förbjudas. Vi vill se en lagändring, säger barnombudsman Fredrik Malmberg. Isolering står i strid med FN:s konvention om barnets rättigheter.

     Barnombudsmannen bjuder in till samtal om skolhälsovård »

     Skolhälsovården kan drabbas när kommunerna sparar. Därför samlar barnombudsman Fredrik Malmberg läkare, sjuksköterskor, psykologer och kuratorer till ett samtal om framtidens skolhälsovård på Barnombudsmannens kansli.

      Fredrik Malmberg möter FN:s barnrättskommitté »

      Barnombudsman Fredrik Malmberg presenterar på onsdagen myndighetens bild av hur långt Sverige har kommit i arbetet med FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, i ett möte med FN:s barnrättskommitté i Genève.

       Bra att underlätta för inhemska adoptioner »

       I eftermiddag överlämnades adoptionsutredningen till regeringen. Utredningen föreslår att barnets bästa alltid ska vara avgörande vid ett adoptionsbeslut samt att det ska bli lättare att genomföra inhemska adoptioner.

        Alltför hård praxis i bedömningen av barnspecifika skäl »

        På onsdagen överlämnade den särskilda utredaren Bertil Hübinette och Utvärderingsutredningen sitt slutbetänkande Den nya migrationsprocessen (SOU 2009:56) till migrationsminister Tobias Billström. Utredarens uppdrag har bland annat varit att analysera hur bestämmelsen om uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter (5 kap. 6 § utlänningslagen) tillämpats.

         Växeln

         08-692 29 50

         Telefontid: Måndag och onsdag 13.00-15.00,
         tisdag, torsdag och fredag 10.00-12.00