Årsrapporteringar

Enligt lagen om Barnombudsmannen måste myndigheten återrapportera till regeringen en gång per år. Återrapporteringen består sedan 2010 av ett magasin och en kompletterande del som presenteras här på webbplatsen.

Tjej som gör segertecken. Hashtag selfie, Hashtag adhd, hashtag thinkingoutofthebox, hashtag unik, hashtag speciell, hashtag fantasi, hashtag energi, hashtag snabb, hashtag spontan

Nedan kan du läsa mer om Barnombudsmannens årsrapporteringar, ladda ner magasinet och ta del av kompletterande information.

Respekt (2016)
Barnombudsmannen har i årets fördjupningsarbete mött 97 barn och unga med funktionsnedsättning. De berättar att de vill mötas med förväntningar. De vill få information. Få vara delaktiga. De vill få leva i trygghet och slippa fördomar, kränkningar och våld. Det är barn som begär och förtjänar respekt. Men verkligheten ser ofta annorlunda ut.

Välkommen till verkligheten (2015)
Barnombudsmannen har under 2014 granskat hur de mänskliga rättigheterna respekteras för barn och unga som upplever kränkningar och trakasserier i skolan. Vi har tagit del av 89 barns och ungas erfarenheter av kränkningar i skolan. Vi har också frågat skolhuvudmännen hur de följer upp anmälningar. Vilket stöd finns att få från samhället? Hur fungerar stödet? Och är det möjligt att få upprättelse?

Bryt tystnaden (2014)
Barnombudsmannen har under 2013 granskat hur de mänskliga rättigheterna respekteras för barn och unga som upplever psykisk ohälsa. Vi har mött barn och unga med erfarenhet av hela vårdkedjan – från elevhälsan till psykiatrisk tvångsvård – och lyssnat till hur de upplever samhällets stöd.

Från Insidan (2013)
Barn och ungdomar i arrest och häkte berättar om sina upplevelser, vad som händer och vad man tänker när man är frihetsberövad som barn. Barnombudsmannen har analyserat situationen för dessa barn och ungdomar för att se hur samhället lever upp till barnkonventionen och andra internationella riktlinjer och regler.

Signaler (2012)
Våld i nära relationer. Barn och ungdomar berättar. Arbetet under 2011 har fokuserat på barn som upplever våld i nära relationer. Vi har lyssnat på barn som berättar om våld och övergrepp. De har berättat att de inte blivit sedda och hörda och om hur de blivit bemötta.

Bakom fasaden (2011)
Under 2010 arbetade vi med barn och ungdomar som bor på hem för vård eller boende (HVB) eller familjehem. Denna årsrapport handlar om det barnen och ungdomarna har förmedlat och den analys vi har gjort utifrån barnkonventionen.

I.m sorry (2010)
I.m sorry – röster från särskilda ungdomshem. Under 2009 har Barnombudsmannen lyssnat uppmärksamt på vad de ungdomar som nu bor på de statliga ungdomshemmen har att berätta.