Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Remissvar

Kostnader för personlig assistans (SOU 2007:73) »

SocialdepartementetDiarienummer: 9.1:1170/07Barnombudsmannen har tagit del av delbetänkandet och vill mycket kortfattat framföra att myndigheten inte har några omfattande synpunkter att anföra, med...

    Betänkandet ( Ds 2008:13) En ny betygsskala »

    Diarienummer: 9.1:0166/07Ställd till: Utbildningsdepartementet Inledning Barnombudsmannen ställer sig positiv till utredningens förslag om en ny betygsskala. Vi vill dock framhålla att det är svårt...