Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Remissvar

Uppehållstillstånd för skyddspersoner (Ds 2009:52) »

Ställd till: JustitiedepartementetDiarienummer: 9.1: 0866/09InledningBarnombudsmannen väljer att endast ge synpunkter kring frågan om det bör utfärdas tillfälliga uppehållstillstånd för barn, vilke...