Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Remissvar

En ny biobankslag (SOU 2010:81) (dnr S2010/8604/HS) »

Ställd till: SocialdepartementetDiarienummer: 9.1:1116/10InledningBarnombudsmannen kommenterar i princip endast de förslag som rör barn i enlighet med vårt uppdrag att företräda barns och ungas rät...