Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Remissvar

Remissyttrande över Unescorapport "Vår skapade mångfald" »

BO anser att det är en mycket viktig rapport som presenterats. BO menar dock att barn- och ungdomsfrågor genomgående borde ha lyfts fram starkare. Inte minst när det gäller FN:s konvention om barnets rättigheter, och hur konventionsrättigheterna skall stärkas och genomföras.

    I god tro - samhället och nyandligheten »

    Enligt lagen (1993:335) om Barnombudsman skall BO bevaka frågor som angår barns och ungdomars rättigheter och intressen. Ombudsmannen skall särskilt uppmärksamma att lagar och andra författningar s...

      Underhållsstöd vid växelvis boende »

      Enligt lagen (1993:335) om Barnombudsman ska Barnombudsmannen (BO) bevaka frågor som angår barns och ungdomars rättigheter och intressen. Ombudsman-nen ska särskilt bevaka att lagar och andra förfa...