Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Skrivelser

Att se mobbning för vad det är - Barnombudsmannens förslag mot mobbning »

”Dom kallar mig för hora fast jag inte är det och för att jag alltid säger vad jag tycker.” ”Vet inte om dom skrattar, blir också ’slagen’ i magen eller huvudet utan att jag vet av vem.” ”Det handlar inte om att ’retas’ på högstadiet, utan snarare en form av trakasserier.” - utdrag av vad några barn säger i Barnombudsmannens årsrapport 2002

  Särskilt yttrande till Kommittén om barn i homosexuella familjer »

  Vi instämmer i utredningens förslag att införa en möjlighet för en registrerad partner att styvbarnsadoptera den andre partnerns biologiska barn. Vi anser däremot inte att en registrerad partner bör ges möjlighet att styvbarnsadoptera den andre partnerns adopterade barn.

   Asylsökande barns villkor i Sverige »

   Enligt lagen (1993:335) om Barnombudsman skall BO bevaka frågor som angårbarns och ungdomars rättigheter och intressen. Ombudsmannen skall särskilt uppmärksamma att lagar och andra författningar stämmer överens med Sveriges åtaganden enligt Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Med barn avses enligt konventionen varje människa under 18 år.

    Anmälningsskyldighet när barn far illa »

    I slutet på november förra året gick en skrivelse från Socialstyrelsen till Socialdepartementet ut på remiss. Skrivelsen rörde underlåten anmälningsplikt. Märkligt nog var Barnombudsmannen (BO) inte en av remissinstanserna.

     Angående självmordsförsök och självmord bland ungdomar i åldrarna 13-17 år »

     Med anledning av den senaste tidens uppmärksamhet i massmedierna om ungdomar som vårdats på sjukhus efter att ha försökt ta sina liv och självmord bland ungdomar i Sverige vill Barnombudsmannen (BO) redovisa en mer fyllig statistik än den som finns i den nyligen utkomna faktaboken Upp till 18, som ges ut i samarbete mellan BO och Statistiska Centralbyrån (SCB).