Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )

Barnet i utredningar och rättsprocesser

Barn inom rättsväsendet är ofta i en mycket utsatt situation och barnrättsperspektivet i utredningar och rättsprocesser behöver stärkas. Principen bör vara att barnet ska skyddas i processen, inte från processen.

Rättsväsendet och utredande myndigheter har ofta en central roll för barn i utsatta situationer. Barn kan komma i kontakt med rättsväsendet av många olika anledningar. Det kan exempelvis handla om vårdnadstvister, barn som utsatts för våld, har sociala problem, befinner sig i migration eller att barnet begått brott. Oavsett orsak har de alla rättigheter som ska uppfyllas enligt barnkonventionen. Allt från utredningar till domstol och överklaganden ska ha barnets bästa i centrum. 

 

Barnombudsmannens viktigaste ställningstaganden

Stärk barnrättsperspektivet i utredningar och rättsprocesser genom att:

  • Möjliggör återförvisning till underrätt eller utredande myndighet när barnet inte har fått komma till tals och barnets bästa inte har bedömts eller beaktats.
  • Förtydliga domstolens utredningsansvar och stärk möjligheten att ta in sakkunskap i ärenden som rör barn.
  • Säkerställ att barnet företräds av samma ombud i parallella processer, om inte det bästa för barnet är att ha olika ombud.
  • Utred möjligheten att inrätta specialdomstolar i ärenden som rör barn.

Förslag från rapporten Dom tror att dom vet bättre (2020)

Fördjupande material

Nyheter 

Remissvar och skrivelser

Publikationer