Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )

Allmänna kommentarer

Genom de allmänna kommentarerna ger barnrättskommittén vägledning i hur olika artiklar och teman i barnkonventionen ska tolkas. De ger även rekommendationer och generella råd om hur konventionsåtaganden kan få bättre genomslag. 

Hittills har barnrättskommittén publicerat 25 allmänna kommentarer. Barnombudsmannen har översatt dem till svenska.

Nr 26 Om barnets rättigheter med hänsyn till miljö och klimatförändringar (engelsk version)
Ladda ner kommentar 26

Nr 25 Om barn i digitala miljöer
Ladda ner kommentar 25

Nr 24 Om barnets rättigheter i rättssystemet (ersätter tidigare allmän kommentar nr 10)
Ladda ner kommentar 24

Nr 23 Om staternas skyldigheter rörande barns mänskliga rättigheter inom ramen för internationell migration i ursprungs-, transit-, destinations- och återvändandeländer
Ladda ner kommentar 23

Nr 22 Om de allmänna principerna rörande barns mänskliga rättigheter inom ramen för internationell migration
Ladda ner kommentar 22

Nr 21 Om barn i gatumiljöer
Ladda ner kommentar 21

Nr 20 Om Genomförandet av barnets rättigheter under ungdomsåren
Ladda ner kommentar nr 20

Nr 19 Om Offentlig budgetering för förverkligandet av barns rättigheter (artikel 4)
Ladda ner kommentar nr 19

Nr 18 Om staternas skyldigheter att avskaffa skadliga sedvänjor
Ladda ner kommentar nr 18

Nr 17 Om barnets rätt till vila, fritid, lek och rekreation samt till det kulturella och konstnärliga livet (artikel 31 i barnkonventionen).
Ladda ner kommentar nr 17

Nr 16 Om staternas skyldigheter rörande näringslivets påverkan på barnets rättigheter.
Ladda ner kommentar nr 16

Nr 15 Om barnets rätt till bästa uppnåeliga hälsa (artikel 24).
Ladda ner kommentar nr 15

Nr 14 Om barnets rätt att i första hand få beaktat vad som bedöms vara barnets bästa
Ladda ner kommentar nr 14

Nr 13 Barnets rätt till frihet från alla former av våld.
Ladda ner kommentar nr 13

Nr 12 Barnets rätt att bli hörd.
Ladda ner kommentar nr 12

Nr 11 Barn som tillhör ursprungsbefolkningar och deras rättigheter enligt konventionen.
Ladda ner kommentar nr 11

Nr 10 Barnets rättigheter inom rättskipning för unga lagöverträdare.
Ladda ner kommentar nr 10

Nr 9 Rättigheter för barn med funktionsnedsättning.
Ladda ner kommentar nr 9

Nr 8 Barnets rätt till skydd mot kroppslig bestraffning och andra grymma eller förnedrande former av bestraffning (bland annat artikel 19, 28.2 och 37).
Ladda ner kommentar nr 8

Nr 7 Genomförandet av barnets rättigheter under tidig barndom.
Ladda ner kommentar nr 7

Nr 6 Behandlingen av ensamkommande barn och barn som har skilts från föräldrarna utanför ursprungslandet.
Ladda ner kommentar nr 6

Nr 5 Allmänna åtgärder för genomförandet av konventionen om barnets rättigheter (artikel 4, 42 och 44.6).
Ladda ner kommentar nr 5

Nr 4 Ungdomars hälsa och utveckling inom ramen för konventionen om barnets rättigheter.
Ladda ner kommentar nr 4

Nr 3 Hiv/aids och barnets rättigheter.
Ladda ner kommentar nr 3

Nr 2 Rollen för oberoende nationella institutioner för mänskliga rättigheter i arbetet med att främja och skydda barnets rättigheter.
Ladda ner kommentar nr 2

Nr 1 Utbildningens mål.
Ladda ner kommentar nr 1

Barnrättskommitténs allmänna kommentarer på OHCHR:s webbplats