Allmänna kommentarer

FN:s kommitté för barnets rättigheter (barnrättskommittén) publicerar så kallade allmänna kommentarer, om hur olika artiklar och teman i barnkonventionen ska tolkas.

Ung kille spelar biljard.

Hittills har barnrättskommittén publicerat 20 allmänna kommentarer på olika teman. Kommentarerna 1–17 finns på svenska. Kommentarerna 18, 19, 20 och 21 är under översättning och kommer att publiceras här på svenska när de är färdigöversatta.

Nr 23 On the human rights of children in the context of international migration in countries of origin, transit, destination and return
Ladda ner kommentar 23 på engelska

Nr 22 On the human rights of children in the context of international migration
Ladda ner kommentar 22 på engelska

Nr 21 On children in street situations
Ladda ner kommentar 21 på engelska

Nr 20 On the implementation of the rights of the child during adolescence
Ladda ner kommentar nr 20 på engelska

Nr 19 On public budgeting for the realization of children’s rights (art. 4)
Ladda ner kommentar nr 19 på engelska

Nr 18 On harmful practices
Ladda ner kommentar nr 18 på engelska

Nr 17 Om barnets rätt till vila, fritid, lek och rekreation samt till det kulturella och konstnärliga livet (artikel 31 i barnkonventionen). 
Ladda ner kommentar nr 17

Nr 16 Om staternas skyldigheter rörande näringslivets påverkan på barnets rättigheter. 
Ladda ner kommentar nr 16

Nr 15 Om barnets rätt till bästa uppnåeliga hälsa (artikel 24). 
Ladda ner kommentar nr 15

Nr 14 Om barnets rätt att få sitt bästa satt i främsta rummet. 
Ladda ner kommentar nr 14

Nr 13 Barnets rätt till frihet från alla former av våld. 
Ladda ner kommentar nr 13

Nr 12 Barnets rätt att bli hörd. 
Ladda ner kommentar nr 12

Nr 11 Barn som tillhör ursprungsbefolkningar och deras rättigheter enligt konventionen. 
Ladda ner kommentar nr 11

Nr 10 Barnets rättigheter inom rättskipning för unga lagöverträdare. 
Ladda ner kommentar nr 10

Nr 9 Rättigheter för barn med funktionsnedsättning. 
Ladda ner kommentar nr 9

Nr 8 Barnets rätt till skydd mot kroppslig bestraffning och andra grymma eller förnedrande former av bestraffning (bland annat artikel 19, 28.2 och 37).
Ladda ner kommentar nr 8

Nr 7 Genomförandet av barnets rättigheter under tidig barndom. 
Ladda ner kommentar nr 7

Nr 6  Behandlingen av ensamkommande barn och barn som har skilts från föräldrarna utanför ursprungslandet. 
Ladda ner kommentar nr 6

Nr 5 Allmänna åtgärder för genomförandet av konventionen om barnets rättigheter (artikel 4, 42 och 44.6). 
Ladda ner kommentar nr 5

Nr 4 Ungdomars hälsa och utveckling inom ramen för konventionen om barnets rättigheter. 
Ladda ner kommentar nr 4

Nr 3 Hiv/aids och barnets rättigheter. 
Ladda ner kommentar nr 3

Nr 2 Rollen för oberoende nationella institutioner för mänskliga rättigheter i arbetet med att främja och skydda barnets rättigheter. 
Ladda ner kommentar nr 2

Nr 1 Utbildningens mål. 
Ladda ner kommentar nr 1